Meie privaatsuspoliitika

Enne Valnes kodulehe kasutamist lugege hoolikalt kasutustingimusi.

Valnes  kodulehe („saidi“) kasutamisel nõustute järgnevate tingimustega. Kui Te ei ole kasutustingimustega nõus, tuleb Teil veebilehelt lahkuda.

1. Ligipääsupiirangud

Selle kodulehe sisu osaline või täielik reprodutseerimine, edastamine, levitamine või säilitamine on keelatud ilma Valnes AS-i eelneva kirjaliku nõusolekuta. Sisu muutmine on keelatud. Võite siiski ainult isiklikuks kasutuseks hoiustada oma arvutis või välja printida väljavõtteid saidilt. Avalikuks märgitud pressiteadete ja muude dokumentide kasutamine on lubatud avalikuks kommunikeerimiseks, kui infoallikas on välja toodud.

2. Garantii puudumine

Kodulehe sisu on esitatud selle olemasoleval ja kättesaadaval kujul. Saidi täpsuse, usaldusväärsuse ega sisu osas ei anta otseselt ega kaudselt garantiid. Valnes AS ei garanteeri, et sait või seda pakkuvad serverid on vigadeta, viirusteta või muude kahjulike komponentideta. Valnes AS jätab omale õiguse muuta saiti või tagada juurdepääs sellele oma äranägemise järgi.

3. Autoriõigused

Selle kodulehe autoriõigused kuuluvad Valnes AS-le.

4. Kaubamärgid

Sait sisaldab ettevõtte logosid, tootenimesid, brände ja muid identifitseerimissümboleid, mis on otseselt või kaudselt Valnes AS omandatud kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Sait võib sisaldada ka kaubamärke või registreeritud kaubamärke, mis kuuluvad kolmandatele osapooltele. Kõikide selliste kaubamärkide omavoliline kasutamine on rangelt keelatud.

5. Materjalide esitamine

Esitades materjale e-kirja või meie mistahes serverile, garanteerite, et:
a) Valnes AS võib avaldada materjali;
b) materjal ei ole konfidentsiaalne, sobib avaldamiseks ja ei sisalda viiruseid või muid kahjulikke omadusi;
c) vastutate hüvitise eest ja kaitsete Valnes AS-i süütust, kui kolmas osapool algatab menetluse seoses Teie esitatud materjaliga;
d) ei algata meie vastu menetlust seoses Teie esitatud materjaliga.

6. Lingid kolmandate osapoolte lehekülgedele

Valnes AS ei vastuta kolmandate osapoolte loodud või avaldatud materjalide eest, millele see sait on lingitud. Selliste linkide olemasolu ei viita ühegi lingitud saidi mistahes materjali heakskiitmisele ega kinnitamisele.

7. Vastutusest loobumine

Valnes AS ei vastuta mingil juhul kahju eest, mis võib tuleneda saidi sisu kasutamisest või selle kasutamata jätmisest.

8. Vaidluste lahendamine

Teie ja Valnes AS vahel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.