Meie küpsisepoliitika

Selles Privaatsuspoliitikas kirjeldame, kuidas Valnes AS-i kodulehel kasutatakse küpsiseid ja kuidas käsitleme isikuandmeid, mida külastaja läbi selle saidi meiega jagab.

Küpsised

Küpsiseid kasutatakse sageli paljudel kodulehtedel, nagu ka Valnes lehel. Küpsis on pisike tekstifail, mille koduleht salvestab Teie arvutisse. Küpsiste abil saab koduleht tuvastada külastaja ning jälgida, millal ja kuidas lehte kasutatakse. Selle info ja statistika põhjal saab Valnes AS parendada kodulehte parema teenuse osutamiseks.
Kui Te ei soovi saada küpsiseid või soovite saada teavitust, millal küpsised määratakse, võite seadista oma veebibrauseri niimoodi, kui see seda võimaldab.

Isikuandmete töötlemine

See veebileht sisaldab mõningaid vorme, millega saate anda Valnes AS-le oma isikuandmeid, nt nimi, telefoni number ja e-posti aadress. Küsime seda infot Teie küsimustele ja soovidele vastamiseks, kliendisuhete säilitamiseks ning selle abil parandame oma teenust. Hoiame Teie isikuandmeid mõnda aega ja võime seda kasutada Valnes AS-ga seotud materjalide saatmiseks ka tulevikus. Iga Teile saadetud e-kiri sisaldab võimalust loobuda Valnes AS-i saadud kirjadest.

Andes Valnes AS-ile selle saidi kaudu teavet, nõustute ja annate nõusoleku isikut tuvastava teabe kogumiseks ja kasutamiseks, nagu on kirjeldatud käesolevas avalduses. Võite igal ajal loobuda oma nõusolekust ja paluda Valnes AS-il kustutada oma informatsioon, saates e-kirja valnes@valnes.ee.

Valnes AS-is on isikuandmed kättesaadavad neile, kes uuendavad infot Valnes  kodulehel. Teenuse osutamiseks või Teie soovi täitmiseks võidakse vajadusel avalikustada Teie andmed teistele Valnes AS töötajatele. Valnes AS ei jaga Teie isikuandmeid kolmandatele osapooltele välja arvatud seaduses ettenähtud korras.

Kontakt

Võite igal ajal võtta ühendust Valnes AS-iga, kontrollimaks, et Teie isikuandmed on täpsed. Teie soovil parandame või kustutame igasugused mittetäielikud, ebatäpsed või aegunud isikuandmed. Lisainfo saamiseks palun saatke e-kiri valnes@valnes.ee.

Teiste isikuandmete töötlemine

Valnes AS-is on ligipääs isikuandmetele ja nende käsitlemine piiratud, lähtudes töötajate ülesannete täitmisest sellisele teabele, mille käsitlemine on vajalik töötajate tööülesannete täitmiseks. Isikuandmete käsitlemine on lubatud ainult tööülesannete täitmiseks. Isikuandmeid kaitstakse ühiselt aktsepteeritud tehniliste viisidega, nt salasõnade, piiratud juurdepääsu ja tulemüüridega. Valnes AS tagab sellisel viisil isikuandmete töötlemise ohutuse ja seadusega kooskõlas olemise. Juhul kui Teil on küsimusi oma isikuandmete kohta, palun saatke need e-postile valnes@valnes.ee.