Kuidas hooldada ukselinke ja lukkusid?

Kvaliteetsete ukselinkide ja -lukkude soetamise järgselt tasub kindlasti tähelepanu pöörata ka nende hooldusele. Õige hooldus tagab toote hea välimuse ja töökindluse säilimise maksimaalselt pikaks perioodiks.

Siinkohal toome välja olulisema, mida saab igaüks ise ära teha, et ukselingid ja lukud töötaksid laitmatult.

Esmalt tuleb kõiki tooteid kasutada eesmärgipäraselt st, et nii luku kui selle üksikosade suhtes ei rakendata ülemäärast jõudu. Kunagi ärge üritage lukku avada selleks mitte ettenähtud vahendeid kasutades.

Lisaks luku ja selle osade hooldusele, tuleb korrapäraselt kontrollida ka ukse tööd. Uks peab lengi sisse mahtuma sujuvalt, ei tohi olla liiga tihedalt lengi surutud ega ära vajunud (vajadusel reguleerige uksehingi või vasturaua asendit).

Lukusüdamiku hooldus

Lukusüdamikku tuleb õlitada vähemalt kaks kord aastas, tiheda kasutamise ja agressiivsema keskkonna korral kord kuus. Kasutage õlitamiseks spetsiaalset lukusüdamiku õli, teised määrdeained võivad rikkuda südamiku ning garantii kaotab kehtivuse. Õlituse võite tellida ka spetsialiseeritud lukufirmast.

PS! Valnes Kaba lukusüdamike puhul tohib kasutada ainult spetsiaalset Kaba Cleanerit, tavaline lukuõli rikub lukusüdamiku ning garantii kaotab kehtivuse. Kaba Cleaner on saadaval Valnese esinduskaupluses aadressil Pärnu mnt. 139E/4, Tallinnas.

Lukusüdamikku tuleb kaitsta prahi ja ülemäärase tolmu eest, mitte kunagi ärge värvige lukusüdamikku.

Lisavõtmed tuleb alati lasta valmistada originaaltoorikutest ja turvakaardiga kaitstud võtmete koopiad peab tegema kaardi alusel ning soovitavalt volitatud partnerite poolt. Ilma turvakaardita või piraat-toorikule järele tehtud võti võib ust mitte avada ja ebatäpsuse tõttu luku rikkuda.

Lukukorpuse hooldus

Luku- ja lingikeelt tuleb määrida külgedelt lukurasvaga vähemalt kaks korda aastas, tiheda kasutamise korral sagedamini. Mitte kasutada lukuõli, mis on mõeldud kasutamiseks lukusüdamikel. Luku puhastamiseks ei tohi kasutada korrosiooni tekitavaid ega keemiliselt aktiivseid aineid. Kunagi ärge värvige üle lukukorpust ega teisi lukuosi. Jälgige, et praht või metallipuru ei satuks lukukorpuse liikuvatele osadele. Samuti ei tohi lukuraami sattuda vesi.

Ukselinkide ja katete hooldus

Ukselinkide, katete puhastamiseks ei tohi kasutada keemiliselt aktiivseid aineid, samuti kriimustavaid või muid mehhaanilisi kahjustusi tekitavaid vahendeid. Vähemalt kord aastas tuleb käepideme ja väändenupu liikuvaid osi õlitada lukuõliga või määrida lukurasvaga (paar tilka õli ukselingi ja selle kinnitustaldriku ühenduskohale).

Meetmed rikke ilmnemisel

Juhtumil, kui teie lukukomplekt tõrgub töötamast, toimige järgnevalt:

  • Veenduge, et olete täitnud kõiki eelpool nimetatud instruktsioone ja tingimusi (eriti õlitamise osas) ning kontrollige garantiidokumentide olemasolu ning korrektsust.
  • Kontrollige võimaluse korral luku töötamist/mittetöötamist ust lahti hoides, veendumaks, et tegu pole ukse vajumisest tingitud rikkega.
  • Teatage rikkest majahaldurile või meistrile.
  • Meister teeb kindlaks luku defekti põhjuse ning remondib või asendab luku.

Hooldust saate tellida ka meie tehnikutelt, selleks võtke ühendust AS Valnes klienditeenindusega valnes@valnes.ee või 656 5485.

Võta ühendust klienditeenindusega