Võtmete valmistamiseks on vaja turvakaarti

Valnese turvalukkudel kasutatakse enamasti kahte tüüpi võtit: Valnes Security (sh kuulub ka Security+ magnetiga võti) ja Valnes Kaba. Mõlema võtme valmistamiseks on vaja turvakaarti, mis tagab võtme täpsuse ja töökindluse.

Valnes Security ja Security+ võtmeid valmistavad lukupoed, kelle andmed leiate siit.

Ilma turvakaardita järele tehtud Valnes Security võti võib ust mitte avada ja ebatäpsuse tõttu rikkuda luku. Valnes Kaba võti tellitakse võtmekaardi alusel Valnes AS-st. Kaba võtmed, mille kood algab tähekombinatsiooniga “EV” või “EX” teeme valmis järgmiseks tööpäevaks, “UZ” koodiga algavad võtmed saab 2-3 nädala jooksul. 

Juhul kui olete turvakaardi kaotanud, peate esmalt tellima võtmekaardi duplikaadi. Selleks peate meile tõestama, et omate õigust võtmekaardi ja võtmete tellimiseks. Selleks sobib nt. kinnisturaamatu väljavõte või korteri ostu-müügi leping, kus näeme, et olete omanik ja omate õigust. Äripindade puhul sobib ka juhatuseliikme volitus, millega antakse Teile õigus võtmeid tellida.

Kui teie asukohas võtmevalmistajat ei ole, siis pöörduge lähimasse Valnese tooteid müüvasse ehitusmaterjalide kauplusse või Valnes AS-i valnes@valnes.ee või telefonil 6565 485.

Valnes Kaba võti

Valnes Security võti